Kalendarium

HÄNDELSER UNDER 2020

Torsdagen den 30 april: Valborgsfirande


Styrelsen återkommer med information

______________________________________________


Fredagen den 19 juni: Midsommarfirande


Styrelsen återkommer med information

______________________________________________


ÅRSMÖTE


Föreningens årsmöte hålls lördagen den 27 juni kl 10.00 i klubbstugan. Kallelse och övriga handlingar utsändes senare. Som vanligt blir det ett informellt diskussionsmöte direkt efter årsmötet för den som vill.

Har du förslag angående området? Motioner till årsmötet ska vara föreningens sekreterare tillhanda senast den 1 april och insändas under adress: Dan Söderlund, Margaretavägen 31, 122 32 Enskede. Det går också bra att maila till styrelsen@havsskogen.se.

Vid årsmötet väljer vi personer till styrelse, kommittéer och andra uppdrag. Det behövs alltid nya krafter till föreningens kommittéer som sköter om underhållet av gemensamma egendomar, poolen, vattnet respektive trivselaktiviteter. Man behöver inte vara någon expert för att hjälpa till i en kommitté. Kanske kan du tänka dig att hoppa in och hjälpa föreningen?

Anmäl gärna intresse av att delta i föreningsarbetet till valberedningen:

•Rose-Marie Hallin, sammankallande, Bodslättsvägen 17, tel 08-739 98 68; 073-595 03 34; rosemarie.hallin@icloud.com

•Karin Lindqvist, Tallvägen 17

•Ronny Carlsson, Hasselvägen 6


Välkomna önskar Styrelsen

______________________________________________


ÅRETS ARBETSDAGAR


Havsskogen är ett vackert och välskött området. Det beror på att många tar sig tid att hjälpa till. Föreningen har börjat arbeta efter den skötselplan som tagits fram med hjälp av Skogsstyrelsen. En förutsättning för att området ska vara välskött är att vi som bor i området också deltar i våra arbetsdagar.

Årets arbetsdagar infaller på lördagar kl 09–12 (med samling vid Klubbhuset) om inget annat sägs nedan.


Följande datum gäller (med reservation för ändringar pga coronal-läget):

  • 25 april: förberedelse majbrasa
  • 9 maj: städning längs vägarna
  • 6 juni: iordningställa poolen, iläggning av bryggan
  • 8 augusti: ängsslåtter
  • 22 augusti: städa längs vägarna
  • 12 september: städa längs vägarna
  • 26 september: stänga poolen, ta upp bryggan


Trivselkommittén bjuder på ärtsoppa efter vårens första och höstens sista arbetsdag.

______________________________________________Havsskogens tomtägareförening                                                             www.havsskogen.se

Box 28, 764 21 Väddö                                                                    styrelsen@havsskogen.se

Org.nr. 814400-4069                    N60° 02,863′ E18° 50,184′                           Bg. 5472-7797