Kalendarium

HÄNDELSER UNDER 2020

Avstängning av vatten 2020


Årets vattenavstängning sker den 24 oktober på morgonen. Alla uppmanas att lämna avstängningsventiler på "halvöppet" för att minska risken för sönderfrysning.

______________________________________________


ÅRSMÖTE


Föreningens årsmöte hålls lördagen den 27 juni kl 10.00 i klubbstugan. Kallelse och övriga handlingar utsändes senare. Som vanligt blir det ett informellt diskussionsmöte direkt efter årsmötet för den som vill.

Har du förslag angående området? Motioner till årsmötet ska vara föreningens sekreterare tillhanda senast den 1 april och insändas under adress: Dan Söderlund, Margaretavägen 31, 122 32 Enskede. Det går också bra att maila till styrelsen@havsskogen.se.

Vid årsmötet väljer vi personer till styrelse, kommittéer och andra uppdrag. Det behövs alltid nya krafter till föreningens kommittéer som sköter om underhållet av gemensamma egendomar, poolen, vattnet respektive trivselaktiviteter. Man behöver inte vara någon expert för att hjälpa till i en kommitté. Kanske kan du tänka dig att hoppa in och hjälpa föreningen?

Anmäl gärna intresse av att delta i föreningsarbetet till valberedningen:

•Rose-Marie Hallin, sammankallande, Bodslättsvägen 17, tel 073-595 03 34, rosemarie.hallin@icloud.com

•Karin Lindqvist, Tallvägen 17

•Ronny Carlsson, Hasselvägen 6


Välkomna önskar Styrelsen

______________________________________________


Torsdagen den 30 april: Valborgsfirande


Tyvärr inställt pga rådande omständigheter.

______________________________________________


Fredagen den 19 juni: Midsommarfirande INSTÄLLT


Tyvärr ser inte vi i Trivselkommittén någon möjlighet att anordna vårt traditionella Midsommarfirande i år. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör det omöjligt.
Vi har försökt vända och vrida på möjligheten att samlas, plocka ris och blommor, binda Midsommarstången och anordna dansen med fika - och kommit fram till att det helt enkelt inte går att genomföra om vi samtidigt ska följa FHMs rekommendationer.
Vi väger också in att många av oss som bor i Havsskogen ingår i riskgruppen och måste därför ta det säkra före det osäkra.
Men - vi står redo för ändrade planer. Om Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer kring social distans på två meter, samt för folksamlingar om femtio personer, så kan vi snabbt ställa om.


Med vänlig hälsning/ Trivselkommittén

______________________________________________


ÅRETS ARBETSDAGAR


Havsskogen är ett vackert och välskött området. Det beror på att många tar sig tid att hjälpa till. Föreningen har börjat arbeta efter den skötselplan som tagits fram med hjälp av Skogsstyrelsen. En förutsättning för att området ska vara välskött är att vi som bor i området också deltar i våra arbetsdagar.

Årets arbetsdagar infaller på lördagar kl 09–12 (med samling vid Klubbhuset) om inget annat sägs nedan.


Följande datum gäller (med reservation för ändringar pga coronal-läget):

  • 25 april: se separat utskick
  • 9 maj: städning längs vägarna
  • 6 juni: iordningställa poolen, iläggning av bryggan
  • 8 augusti: ängsslåtter
  • 22 augusti: städa längs vägarna
  • 12 september: städa längs vägarna, upptagning av havspumpen, pool (stängs den 6/9)
  • 26 september: ta upp bryggan


Trivselkommittén bjuder på ärtsoppa efter vårens första och höstens sista arbetsdag.Havsskogens tomtägareförening                                                             www.havsskogen.se

Box 28, 764 21 Väddö                                                                    styrelsen@havsskogen.se

Org.nr. 814400-4069                    N60° 02,863′ E18° 50,184′                           Bg. 5472-7797