Föreningen

SÅ HÄR SKÖTS FÖRENINGEN

Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet och ekonomi och väljs vid årsmötena. Styrelsen består verksamhetsåret 2024-2025 av Johan Allard (ordförande), Dan Söderlund (sekreterare), Agneta Lundell (kassör), Martin Ohlsson och Lennart Bergius samt suppleanterna Maria Bergström och Gabriela Kalm. För ytterligare presentation, se Styrelsen. Styrelsen nås via mail på styrelsen@havsskogen.se.

Kontaktperson i valberedningen: Cecilia Sundström, 070-260 71 77, cecilia.m.sundstrom@gmail.com.


Miljö- och fastighetskommittén

Tillsyn och skötsel av föreningens grönområden.

Underhåll av samtliga vägar inom området med undantag för Havsvägen, som sköts av Bysholmens samfällighetsförening. Vintertid plogas och sandas vägarna normalt till veckoslut och helger. Ytterligare plogning utförs ibland efter kraftigt snöfall, men man kan inte förutsätta att så sker.

Tillsyn och underhåll av föreningens klubbhus, pumphusbyggnader, lekredskap vid poolen, fotbollsplan, grillplats vid havet, bänkar och bord vid havet, vägnamnsskyltar, informationstavlor och de två vägnamnsförsedda postlådeställningarna samt hamnområdet.

Gräsklippning på pool- och klubbhusplanen samt den intilliggande fotbollsplanen.

Kontaktperson i miljö- och fastighetskommittén: Martin Ohlsson, 0176-161 62, 070-625 44 13, martin-olsson@telia.com.


Vattenkommittén

Drift och skötsel av våra tre pumphus samt ledningsnätet fram till och med huvudavstängnings-

ventil vid respektive tomts anslutningspunkt. 
Vid svårare arbeten anlitas rörentreprenör.

Igångkörning av anläggningen på våren samt avstängning och avtappning på hösten.

Kontaktperson i vattenkommittén: Lennart Bergius, 072-520 22 88, tlb55@live.se.

Jourtelefon: 073-816 39 79.


Poolkommittén

Drift, skötsel och underhåll av poolen med tillhörande reningsanläggning bestående av vattenfilter och klordoseringsutrustning samt pump och ledning för havsvatten till poolen.


Iordningställning, rengöring och start av anläggningen i början av juni och avstängning när badsäsongen är över i slutet av augusti.


Daglig kontroll av klorhalt och vattennivå i poolen.
 Rengöring av poolen (dammsugning) vid behov.

Tillsyn och skötsel av omklädningsrum, toalett och sötvattendusch.

Kontaktperson i poolkommittén: Thomas Agrell, 073-744 07 25, thomas.agrell@gmail.com.


Trivselkommittén

Valborgsmässofirande.

Midsommarfirande.

Servering av ärtsoppa vid vårens första och höstens sista arbetsdag.

Utlåning av klubbstugan.

Trivselkommittén kan även initiera ytterligare aktiviteter som exempelvis grillafton på grillplatsen vid havet, loppmarknad eller kräftfest i klubbhuset.

Midsommarafton är den mest välbesökta sammankomsten. Då deltar både barn och vuxna, när blommor och grönt skall samlas in och majstången kläs. När stången rests på gräsplanen vid klubbhuset följer dans och lekar. Barnen bjuds på saft och bullar medan de vuxna packar upp sina medhavda kaffekorgar.

Kontaktperson i trivselkommittén: Eva Bergius, 070-835 04 78, eva_bergius@hotmail.com.


Skogskommittén

TBD.

Kontaktperson i skogskommittén: Dan Söderlund, 070-754 97 30, dan@dansoderlund.se.


Hemsidan

Föreningens hemsida är helt öppen och kräver inga lösenord, vilket gör navigeringen lättare för både medlemmar och icke-medlemmar samt underlättar administrationen av sidan. Information som tidigare varit lösenordsskyddad, som exempelvis medlemsförteckningen, kan medlemmar beställa av styrelsen: styrelsen@havsskogen.se.

Föreningens webmaster: Dan Söderlund, 070-754 97 30, webmaster@havsskogen.se.


Landningsplats för ambulanshelikopter

Föreningen har en speciellt ordnad helikopterplatta för ambulanshelikopter. Den ligger vid Havsvägen mellan Strandvägen och Utsiktsvägen.

Koordinater: WGS84 grader och minuter: N 60° 02,863' E 18° 50,184'


Föreningshandbok (inloggning krävs)