Nyheter

NYHETER

Vattenpåsläppet uppskjutet


På grund av det kyliga vädret flyttar vi vattenpåsläppet en vecka.

Det blir istället söndagen den 28 april.


Lördagen den 20 april 2024

______________________________________________________________________________________________


Bysholmens samfällighetsförening behöver rekrytera till styrelsen!

 

Vi som bor i Havsskogen, Flisbergen eller Nothamn är också medlemmar i Bysholmens samfällighetsförening. Föreningen har till uppgift att säkerställa underhåll av vissa av de vägar vi är beroende av för att ta oss till våra fritidshus. Arbetet finansieras genom den årliga föreningsavgiften och statliga bidrag. Föreningen har en styrelse som ser till att medlemmarnas pengar används på klokast möjliga sätt.

 

Inför årsstämman letar vi nu någon som är intresserad av att gå in som suppleant i styrelsen.

Det finns inga krav på tidigare erfarenheter från vägunderhåll. Nya styrelsemedlemmar får möjlighet att gå en kortare utbildning men framförallt lär de sig genom att delta i styrelsens arbete och kommer att få gott om tid på sig att växa in i rollen.

 

Vi söker också personer som är intresserad av att ingå i valberedningen.

 

Är du intresserad av att delta i ett intressant styrelsearbete eller vill engagera dig i valberedningen får du gärna slå någon av oss i valberedningen en signal eller maila.

 

Har du inte möjlighet att engagera dig själv men har tips på kandidater tar vi tacksamt emot dessa.

 

Med vänlig hälsning

 

Valberedningen

 

Henrik Wikman                                        Margareta Bojnäs

0734-326 112                                           070-3444412

henrik.wikman@jm.se


Onsdagen den 24 maj 2023

______________________________________________________________________________________________

Skogsvård

Läs gärna Ronny Carlssons rapport angående restaurering av slyskog på Havsskogens tomtägareförenings marker 2022 ("Holkprojektet"). 


Lördagen den 13 maj 2023

______________________________________________________________________________________________

Sommarvattnet

Efter en del felsökningar så är det konstaterat att Bergstigens borrhål har för liten tillrinning, vilket i klartext betyder att det har sinat. Det man kan göra i detta skede är att högtrycksspola borrhålet för att få bättre kapacitet. Vi kommer få hjälp med detta under vecka 29.

Fram tills dess så har vi bara två pumphus som förser oss med vatten, så det är viktigt att vi är MYCKET sparsamma med vattnet.

Återkommer när jag har mer info.

/Lennart, Vattenkommitten

Torsdagen den 7 juli 2022

______________________________________________________________________________________________

Vägföreningen söker förstärkning

Vi som bor i Havsskogen, Flisbergen eller Nothamn är också medlemmar i Bysholmens samfällighetsförening. Föreningen har till uppgift att säkerställa underhåll av vissa av de vägar vi är beroende av för att ta oss till våra fritidshus. Arbetet finansieras genom den årliga föreningsavgiften och statliga bidrag. Föreningen har en styrelse som ser till att medlemmarnas pengar används på klokast möjliga sätt.
Inför årsstämman letar vi nu någon som är intresserad av att gå in som suppleant i styrelsen.
Det finns inga krav på tidigare erfarenheter från vägunderhåll. Nya styrelsemedlemmar får möjlighet att gå en kortare utbildning men framförallt lär de sig genom att delta i styrelsens arbete och kommer att få gott om tid på sig att växa in i rollen.

Vi söker också personer som är intresserad av att ingå i valberedningen.

Är du intresserad av att delta i ett intressant styrelsearbete eller vill engagera dig i valberedningen får du gärna slå någon av oss i valberedningen en signal eller maila.

Har du inte möjlighet att engagera dig själv men har tips på kandidater tar vi tacksamt emot dessa.

Med vänlig hälsning

Valberedningen

Henrik Wikman, 073-432 61 12, henrik.wikman@jm.se

Margareta Bojnäs, 070-344 44 12

Fredagen den 20 maj 2022

______________________________________________________________________________________________

Vattenproblemen lösta!

Alla fastigheter ska nu ha vatten.

Söndagen den 8 maj 2022

______________________________________________________________________________________________

Mer problem med vattenpåsläpp

Senaste bud från reparatören är vecka 18.

Tisdagen den 3 maj 2022

______________________________________________________________________________________________

Problem med vattenpåsläpp

Vattenkommittén meddelar att årets vattenpåsläpp ännu inte är i hamn, tyvärr. En av pumparna som var trasiga har ännu inte kunna lagas. Reparatören väntar på tätningar, som dock är på gång. Ny plan är måndagen den 2 maj.

Söndagen den 1 maj 2022

______________________________________________________________________________________________

Medlemsbrev

Senaste medlemsbrev skickas ut på mejl/pappersbrev den 1 oktober. En nyhet är att äldre medlemsbrev nu finns tillgängliga via länk under Medlemsinfo (eller direkt här). Det kanske kan vara intressant inte minst för nyinflyttade som vill få lite historiskt perspektiv!

Fredagen den 1 oktober 2021

______________________________________________________________________________________________

Avstängning av vatten 2021

Sommarvattnet stängs av lördagen den 23 oktober. När vattnet är avstängt är det viktigt att ventilerna vid dikena ställs i rätt läge. Varje tomtägare ansvarar för att ventilerna hålls halvöppna så att de klarar vintern. Som vanligt finns vatten att hämta vid vintertappstället vid infarten till området. Skulle det tappstället frysa igen finns det ett extra tappställe vid pumphuset väster om Kustvägen.

För direkta frågor om vattenavstängningen, kontakta vattenkommittén.

______________________________________________________________________________________________

Poolen öppnar snart!

Målet är bad i poolen i midsommar!

Arbetet med poolen startade upp med arbetsdagen den 6 juni då poolen rengjordes och pumpen lades i havet. Nu fyller vi successivt på poolen med havsvatten och det har hittills gått som planerat. När det är klar återstår start av filtersystem och klorering. Ambitionen är att öppna poolen i midsommarhelgen.
Utifrån Folkhälsomyndighetens regler har vi tillsammans med styrelsen tagit fram riktlinjer med tanke på att minska spridningen av Corona-virus. Se dessa!


Bada med eftertanke!
Rose Marie Hallin
Poolkommitten

______________________________________________________________________________________________

Det är torrt i markerna!

OBS: eldningsförbud råder från den 1 april. Läs mer under Medlemsinfo.

Söndagen den 5 april 2020

______________________________________________________________________________________________

Årets sommarvatten

Påsläpp planeras ske med start lördagen den 25 april om vädret tillåter.

VIKTIGT: Kontrollera att alla kranar såväl inomhus som utomhus är stängda före detta datum!

Kontaktperson i vattenkommittén: Jan Hargell, 08-745 37 76, 070-878 97 82, jan.hargell@huddinge.se. Jourtelefon: 073-816 39 79.

Söndagen den 5 april 2020

______________________________________________________________________________________________

Folke Ljungnér avliden

Föreningens revisor och medlem sedan starten, Folke Ljungnér, avled söndagen den 12 januari 2020. Föreningen deltar med blommor på begravningen den 30 januari.

Torsdagen den 16 januari 2020

______________________________________________________________________________________________

Avstängning av vatten 2019

Sommarvattnet stängs av söndagen den 20 oktober. När vattnet är avstängt är det viktigt att ventilerna vid dikena ställs i rätt läge. Varje tomtägare ansvarar för att ventilerna hålls halvöppna så att de klarar vintern. Som vanligt finns vatten att hämta vid vintertappstället vid infarten till området. Skulle det tappstället frysa igen finns det ett extra tappställe vid pumphuset väster om Kustvägen.

För direkta frågor om vattenavstängningen, kontakta vattenkommittén.

Söndagen den 15 september 2019

______________________________________________________________________________________________

Eldningsförbud

Havsskogen är ett detaljplanerat område, så därför råder eldningsförbud under perioden 1 april – 30 september. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat område. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning. Läs mer hos Norrtälje kommun.

Fredagen den 3 maj 2019

______________________________________________________________________________________________

Avstängning av vatten 2018

Sommarvattnet stängs av med början söndagen den 21 oktober kl. 09.00. När vattnet är avstängt är det viktigt att ventilerna vid dikena ställs i rätt läge. Varje tomtägare ansvarar för att ventilerna hålls halvöppna så att de klarar vintern. Som vanligt finns vatten att hämta vid vintertappstället vid infarten till området. Skulle det tappstället frysa igen finns det ett extra tappställe vid pumphuset väster om Kustvägen.

Lördagen den 20 oktober 2018

______________________________________________________________________________________________

Förhoppningsvis bad i poolen om en vecka

Nytt från Poolkommitten:

Nu har vi full funktion på havspumpen med bra fyllning av poolen.

Orsaken till tidigare problem var inte läckage på vattenslangen, utan att den delvis lossnat från pumpens inkoppling.

Målet är nu att öppna för bad till helgen den 29 juni.

Rose Marie och Roland

Söndagen den 24 juni 2018

______________________________________________________________________________________________

Inget bad i poolen i midsommar

Den nya pumpen installerades i måndags och har varit i funktion sen dess med bra kapacitet. Första dygnet fylldes poolen på enligt plan. Trots fortsatt bra kapacitet har flödet in i poolen minskat med två tredjedelar efter det. Det innebär att vi har ett större läckage på ledningen från havet. Redan dag 1 hittade vi ett betydande läckage som vi åtgärdade.

Vi har letat läckage och gått efter vattenledningen från havet till poolen i flera omgångar utan att hitta några ytterligare läckor.

I dagsläget kan vi endast vänta på att poolen blir fylld "i sin egen takt". När den är fylld ska vattnet kloreras innan det kan bli dags för bad.

Rose Marie och Roland, för Poolkommitten

Torsdagen den 21 juni 2018

______________________________________________________________________________________________

Poolen

Poolkommitten meddelar att havspumpen tyvärr har havererat och att det för tillfället inte är möjligt att fylla poolen och komma vidare med förberedelserna inför öppning. De arbetar för att få igång allt med målet bad i midsommar.

Söndagen den 10 juni 2018

______________________________________________________________________________________________

Inbrott

Under den gångna veckan har ett flertal fastighetsägare tyvärr råkat ut för inbrott. Ansvarig för grannsamverkan - Roland Carlsson - återkommer med vidare info.

Lördagen den 19 maj 2018

______________________________________________________________________________________________

Viltlotteriet

Lottningen utföll enligt följande:

Kajsa Bylund, Rönnvägen 6: Rådjurssadel

Carl-Fredrik Paleus, Björkvägen 3: Rådjurssadel

Ann-Louise Linder, Rönnvägen 4: Rådjurslår

Uno Scott, Havsvägen 17: Rådjurslår

Måndagen den 12 februari 2018

______________________________________________________________________________________________

Avstängning av vattnet

I år kommer avstängning att ske söndagen den 22 oktober från kl 09:00.

Kom ihåg att anslutningskranar ska vara halvöppna under vintern för att inte frysa sönder!

Onsdagen den 4 oktober 2017

______________________________________________________________________________________________

Nu är det dags igen - PUB-kväll

Trivselkommittén hälsar alla boende i Havsskogen varmt välkomna till en PUB-kväll i klubbstugan, i år med spanskt tema.

Lördagen den 22 juli, från klockan 19:00. Vi bjuder på lättare förtäring. Öl och vin finns att köpa till förmånliga priser. Vi tar kontanter och Swish.


Vi ses!

Mona, Mari, Kattis

Torsdagen den 6 juli 2017

______________________________________________________________________________________________

Busslinjen Väddö 8:an startar, turlista och karta finns på sidan Länkar.

Nedanstående är saxat från ”Väddöbygden” på Facebook.

Framtid Älmsta startar tillsammans med Väddö Turistråd en lokal busslinje i Väddöbygden. Vi kallar den för Väddöåttan. Projektet stöds av Norrtälje kommun och lokala sponsorer. Vi kommer att köra från och med måndagen den 10 juli och fyra veckor framåt. Vi vill genom det här projektet undersöka underlaget för en sådan här linje. Om det hela faller väl ut, så hoppas vi att SL så småningom kan ta in linjen i sin reguljära verksamhet. Vi tror att det här projektet också kan vara intressant för andra delar av kommunen och för liknande områden utanför vår kommun.

Tanken bakom projektet är följande. Om man bor i någon av alla byar i Väddöbygden eller i något av alla fritidshusområden och inte har tillgång till bil, så kommer man ingen vart. De som inte har bil är barn, tonåringar och många äldre. Med en buss som på slingrande vägar går runt bland byar och tomtområden ger vi barn och ungdomar en möjlighet att åka till grannbyn och hälsa på kompisen, till fritidsgården, fotbollsplanen eller badet. Samtidigt får de äldre en möjlighet att åka till Älmsta eller Grisslehamn för att handla eller för att besöka vårdcentralen. Vi som har bil kan ställa den hemma och ta bussen till restaurangen eller puben. Väddöåttan kan också fungera som matarbuss till SL:s bussar, som tar oss vidare till Norrtälje, Stockholm eller Uppsala.

Söndagen den 9 juli invigs Väddöåttan i närvaro av bland andra kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk. Vi samlas vid busstationen i Älmsta kl.12.00. Där blir det musik och allmänt buller och bång. ICA Väddö bjuder på kaffe. Vi hoppas på fint väder och mycket folk! Alla är välkomna!

Invigningen avslutas med att vi bjuder våra kommunalråd, våra sponsorer och media på en invigningstur med Väddöåttan.

Måndagen den 26 juni 2017

______________________________________________________________________________________________

Länkar till räkningsmall och reglemente angående rese- eller kostnadsersättningar tillagda under Medlemsinfo.

Måndagen den 5 juni 2017

______________________________________________________________________________________________

Påminnelse: använd inte lokalt vatten till badtunnor o dyl

På grund av det rådande läget med extremt lågt grundvatten, vill styrelsen påminna om att det INTE är tillåtet att fylla badtunnor, jacuzzi och liknande med lokalt vatten (egen brunn eller föreningens sommarvatten). Vi har i år investerat i ytterligare ett borrhål för att tillgodose behovet av vatten, men mängden vatten är förstås fortfarande densamma. Det är därför av yttersta vikt att alla tänker på att begränsa förbrukningen. Det gäller även dem med egen brunn, eftersom det är samma vattentäkt.

Citat från norrtalje.se:

"Stort vattenuttag från egen/gemensam brunn

Under torra perioder kan grundvattnet i din brunn minska, eller helt ta slut, och risken för att du ska få salt brunnsvatten ökar. Därför är det viktigt att du är sparsam med vattnet och inte tar ut för mycket av det. Du som har egen/gemensam brunn har rätt att ta ut grundvatten för hushållsändamål. Det innebär inte rätt att fylla en pool, badtunna eller spaanläggning med grundvatten." (http://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/vatten-till-pool-eller-badtunna/)

Föreningens pool fylls naturligtvis med havsvatten.

Tisdagen den 25 maj 2017

______________________________________________________________________________________________

Lennart Einarsson

Döttrarna Karin och Monica har meddelat att deras pappa, Lennart Einarsson - föreningens mångårige ordförande - har gått bort, den 1:a maj på förmiddagen.

Det sista året har han bott på ett demensboende efter en stroke men varit pigg och vid gott mod. Han fick troligen en hjärninfarkt och blev sängliggande en vecka innan han fick somna in.

Begravning kommer hållas den 19/5 kl 15 i Mikaelikyrkan i Skärholmen, Stockholm.

Föreningen visar sitt deltagande med blommor. 

Tisdagen den 16 maj 2017

______________________________________________________________________________________________

Årets vattenpåsläpp

Påsläpp av sommarvatten planeras ske redan lördagen den 8 april med start kl. 15.00 om vädret tillåter.

VIKTIGT: Kontrollera att alla kranar såväl inomhus som utomhus är stängda före detta datum!

Kontaktperson i vattenkommittén: Jan Hargell, 08-745 37 76, 070-878 97 82, jan.hargell@huddinge.se. Jourtelefon: 073-816 39 79.

Måndagen den 6 mars 2017

______________________________________________________________________________________________

Journummer till vattenkommittén

073-816 39 79

Onsdagen den 3 augusti 2016

______________________________________________________________________________________________

Info från vägföreningen

Måndagen den 25 juli 2016

______________________________________________________________________________________________

Höstens vattenavstängning

Sommarvattnet stängs av söndagen den 23 oktober kl 09.00, om vi inte behöver akutstänga tidigare om kylan slår till.

Onsdagen den 20 juli 2016

______________________________________________________________________________________________

Sommarsimskola

Vi fick en förfrågan om att få bedriva simskola i vår pool, men det slutade med Svanberga istället. Den hittar ni här.

Måndagen den 27 juni 2016

______________________________________________________________________________________________

Arbete med hemsidan pågår!

Vi har bytt IT-leverantör till One.com och sätter upp en helt ny hemsida. Allt beräknas klart under juni månad, men det mesta finns på plats redan nu.

Torsdagen den 2 juni 2016

______________________________________________________________________________________________

Karl-Axel Ågren

Vår mångårige medlem Karl-Axel Ågren avled den 26 april 2016. Föreningen deltar med blommor på begravningen.

Söndagen den 15 maj 2016

______________________________________________________________________________________________