Kalendarium

HÄNDELSER UNDER 2019

Fredagen den 21 juni: Midsommarfirande


9.30: Samling vid klubbstugan - vi går tillsammans och plockar blommor och björkris.

Sedan klär vi stången - kul om så många som möjligt vill hjälpa till!

15.00: Vi reser stången och firar midsommar med dans, musik och sång. Vi avslutar med den traditionella dragkampen.

Tag med egen kaffekopp så bjuder vi barnen på saft och bullar!


Välkomna önskar Trivselkommittén

______________________________________________


Lördagen den 29 juni: årsmöte


Föreningens årsmöte hålls lördagen den 29 juni kl 10.00 i klubbstugan. Kallelse och övriga handlingar utsändes senare. Som vanligt blir det ett informellt diskussionsmöte direkt efter årsmötet för den som vill.

Har du förslag angående området? Motioner till årsmötet ska vara föreningens sekreterare tillhanda senast den 1 april och insändas under adress: Dan Söderlund, Margaretavägen 31, 122 32 Enskede. Det går också bra att maila till styrelsen@havsskogen.se.

Vid årsmötet väljer vi personer till styrelse, kommittéer och andra uppdrag. Det behövs alltid nya krafter till föreningens kommittéer som sköter om underhållet av gemensamma egendomar, poolen, vattnet respektive trivselaktiviteter. Man behöver inte vara någon expert för att hjälpa till i en kommitté. Kanske kan du tänka dig att hoppa in och hjälpa föreningen?

Anmäl gärna intresse av att delta i föreningsarbetet till valberedningen:

•Rose-Marie Hallin, sammankallande, Bodslättsvägen 17, tel 08-739 98 68; 073-595 03 34; rosemarie.hallin@icloud.com

•Gudrun Bergström, Havsvägen 15


Välkomna önskar Styrelsen

______________________________________________


ÅRETS ARBETSDAGAR


Havsskogen är ett vackert och välskött området. Det beror på att många tar sig tid att hjälpa till. Föreningen har börjat arbeta efter den skötselplan som tagits fram med hjälp av Skogsstyrelsen. En förutsättning för att området ska vara välskött är att vi som bor i området också deltar i våra arbetsdagar.

Årets arbetsdagar infaller på lördagar kl 09–12 (med samling vid Klubbhuset) om inget annat sägs nedan.


Följande datum gäller:

• 20 april: Städning av området och förberedelse för Valborgsfirande

• 11 maj: Rensa bort ris och ved efter stormen

• 8 juni: Iordningställande av poolen, iläggning av bryggan, div underhåll

• 10 augusti: Ängsslåtter

• 24 augusti: Slyröjning, slagning av diken m m

• 7 september: Stänga poolen, upptagning av poolpump, slyröjning och div underhåll

• 28 september: Upptagning av brygga m m

• 25 april 2020: Förberedelse majbrasa.


Trivselkommittén bjuder på ärtsoppa efter vårens första och höstens sista arbetsdag.

______________________________________________Havsskogens tomtägareförening                                                             www.havsskogen.se

Box 28, 764 21 Väddö                                                                    styrelsen@havsskogen.se

Org.nr. 814400-4069                    N60° 02,863′ E18° 50,184′                           Bg. 5472-7797