Kalendarium

HÄNDELSER UNDER 2019

SOMMARVATTNET


I år är planen att få igång sommarvattnet innan påsk, dvs långfredagen den 19 april med start kl. 15.00 om vädret tillåter. VIKTIGT: Kontrollera att alla kranar såväl inomhus som utomhus är stängda senast dagen innan detta datum! Observera att kontaktuppgifter till vattenkommittén och övriga inte publiceras här, utan i separat utskick.

______________________________________________


ÅRETS ARBETSDAGAR


Havsskogen är ett vackert och välskött området. Det beror på att många tar sig tid att hjälpa till. Föreningen har börjat arbeta efter den skötselplan som tagits fram med hjälp av Skogsstyrelsen. En förutsättning för att området ska vara välskött är att vi som bor i området också deltar i våra arbetsdagar.

Årets arbetsdagar infaller på lördagar kl 09–12 (med samling vid Klubbhuset) om inget annat sägs nedan.


Följande datum gäller:

• 20 april: Städning av området och förberedelse för Valborgsfirande

• 11 maj: Rensa bort ris och ved efter stormen

• 8 juni: Iordningställande av poolen, iläggning av bryggan, div underhåll

• 10 augusti: Ängsslåtter

• 24 augusti: Slyröjning, slagning av diken m m

• 7 september: Stänga poolen, upptagning av poolpump, slyröjning och div underhåll

• 28 september: Upptagning av brygga m m

• 25 april 2020: Förberedelse majbrasa.


Trivselkommittén bjuder på ärtsoppa efter vårens första och höstens sista arbetsdag.

______________________________________________


Tisdagen den 30 april

Som vanligt planerar Trivselkommittén för Valborgsmässofirande. Detta brukar vara ett trevligt och välbesökt evenemang, med tillfälle att träffa sina grannar vid elden nedanför grillplatsen.

Grillen tänds 19:00. Vi bjuder på korv med tillbehör.

Brasan tänds 20:00.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

______________________________________________


Lördagen den 29 juni

Föreningens årsmöte hålls lördagen den 29 juni kl 10.00 i klubbstugan. Kallelse och övriga handlingar utsändes senare. Som vanligt blir det ett informellt diskussionsmöte direkt efter årsmötet för den som vill.

Har du förslag angående området? Motioner till årsmötet ska vara föreningens sekreterare tillhanda senast den 1 april och insändas under adress: Dan Söderlund, Margaretavägen 31, 122 32 Enskede. Det går också bra att maila till styrelsen@havsskogen.se.

Vid årsmötet väljer vi personer till styrelse, kommittéer och andra uppdrag. Det behövs alltid nya krafter till föreningens kommittéer som sköter om underhållet av gemensamma egendomar, poolen, vattnet respektive trivselaktiviteter. Man behöver inte vara någon expert för att hjälpa till i en kommitté. Kanske kan du tänka dig att hoppa in och hjälpa föreningen?

Anmäl gärna intresse av att delta i föreningsarbetet till valberedningen:

•Rose-Marie Hallin, sammankallande, Bodslättsvägen 17, tel 08-739 98 68; 073-595 03 34; rosemarie.hallin@icloud.com

•Gudrun Bergström, Havsvägen 15

______________________________________________Havsskogens tomtägareförening                                                             www.havsskogen.se

Box 28, 764 21 Väddö                                                                    styrelsen@havsskogen.se

Org.nr. 814400-4069                    N60° 02,863′ E18° 50,184′                           Bg. 5472-7797