Kalendarium

HÄNDELSER UNDER 2018

ÅRETS ARBETSDAGAR

 

Havsskogen är ett vackert och välskött området. Det beror på att många tar sig tid att hjälpa till. Föreningen har börjat arbeta efter den skötselplan som tagits fram med hjälp av Skogsstyrelsen. En förutsättning för att området ska vara välskött är att vi som bor i området också deltar i våra arbetsdagar.

Årets arbetsdagar infaller på lördagar kl 09–12 (med samling vid Klubbhuset) om inget annat sägs nedan.

 

Följande datum gäller:

• 21 april: Städning av området och förberedelse för Valborgsfirande

• 9 juni: Iordningställande av poolen, iläggning av bryggan, div underhåll

• 11 augusti: Ängsslåtter - INSTÄLLT

• 25 augusti: Slyröjning, slagning av diken mm

• 8 september: Slyröjning och div underhåll

• 29 september: Stänga poolen, upptagning av brygga mm

• 27 april 2019: Förberedelse majbrasa.

 

Trivselkommittén bjuder på ärtsoppa efter vårens första och höstens sista arbetsdag.

______________________________________________

 

Måndagen den 30 april

Som vanligt planerar Trivselkommittén för Valborgsmässofirande. Detta brukar vara ett trevligt och välbesökt evenemang, med tillfälle att träffa sina grannar vid elden nedanför grillplatsen.

Grillen tänds 19:00. Vi bjuder på korv med tillbehör.

Brasan tänds 20:00.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

______________________________________________

 

Lördagen den 30 juni

Föreningens årsmöte hålls lördagen den 30 juni kl 10.00 i klubbstugan. Kallelse och övriga handlingar utsändes senare. Som vanligt blir det ett informellt diskussionsmöte direkt efter årsmötet för den som vill.

Har du förslag angående området? Motioner till årsmötet ska vara föreningens sekreterare tillhanda senast den 1 april och insändas under adress: Dan Söderlund, Margaretavägen 31, 122 32 Enskede. Det går också bra att maila till styrelsen@havsskogen.se.

Vid årsmötet väljer vi personer till styrelse, kommittéer och andra uppdrag. Det behövs alltid nya krafter till föreningens kommittéer som sköter om underhållet av gemensamma egendomar, poolen, vattnet respektive trivselaktiviteter. Man behöver inte vara någon expert för att hjälpa till i en kommitté. Kanske kan du tänka dig att hoppa in och hjälpa föreningen?

Anmäl gärna intresse av att delta i föreningsarbetet till valberedningen:

•Rose-Marie Hallin, sammankallande, Bodslättsvägen 17, tel 08-739 98 68; 073-595 03 34; casa.rossa@comhem.com

•Gudrun Bergström, Havsvägen 15

______________________________________________

 

Lördagen den 14 juli

Välkommen också lördagen den 14 juli från 16 för ett särskilt 50-årsfirande. Då blir det aktiviteter för barnen och föreningen bjuder på något att äta och en välkomstdrink. Kvällen fortsätter traditionsenligt med pub i klubbstugan där det kommer att finnas drycker till försäljning.

 

Havsskogens tomtägareförening www.havsskogen.se

Box 28, 764 21 Väddö styrelsen@havsskogen.se

Org.nr. 814400-4069 N60° 02,863′ E18° 50,184′ Bg. 5472-7797